Giới Thiệu

Giao tiếp Trắc Ẩn

Giao tiếp Trắc Ẩn (tiếng Anh Compassionate Communication hoặc Nonviolent Communication) được phát triển bởi Marshall Rosenberg.

Giao Tiếp Trắc Ẩn (GTTA) cho phép chúng ta vượt qua những mâu thuẫn, định kiến, phán xét để kết nối với Nhu Cầu phổ quát của mình và người khác. Ở tầng nhu cầu này, tất cả mọi người không khác biệt và có thể kích hoạt lòng trắc ẩn bên trong của mỗi người.

GTTA được ứng dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau trên thế giới, từ gia đình đến công việc, từ giáo dục đến y tế, từ các phong trào xã hội đến hòa giải mâu thuẫn sắc tộc. Có nghiên cứu đã công bố khoảng 75% chương trình ứng dụng GTTA được báo cáo giảm tình trạng bạo lực, tăng sự thấu cảm và hợp tác.

Khóa học

Khóa học I love You

Các chương trình đào tạo sâu về Giao tiếp Trắc Ẩn:
1. Thấu tình – đạt Ý
2. Lắng & Nghe
3. I love You

Workshops

Triển khai cùng Massage Việt

Các chủ đề giới thiệu về Giao Tiếp Trắc Ẩn hoặc các ứng dụng thực tiễn theo yêu cầu của tổ chức

Coaching & Hòa Giải

Coaching cá nhân, cặp đội hoặc theo nhóm:
– Nghề nghiệp
– Tương quan
– Hòa giải


Công ty tôi đang theo đuổi mô hình quản lý phẳng nên các cuộc họp trở nên rất rối vì ai cũng có ý kiến, không biết thống nhất thế nào. Nhờ áp dụng Giao Tiếp Trắc Ẩn mà chúng tôi bắt đầu tìm thấy được giải pháp

Học viên khóa 06.2020

Giảng viên giảng giải sâu, rõ ràng, giải quyết case rất tốt, giúp mình thấy rõ ràng và dễ hiểu hơn. Giảng viên cũng soi xét hết các khía cạnh của vấn đề.

Học viên khóa 04.2020

Về Khuyên

Nguyễn Trương Bảo Khuyên

Khuyên tin vào nguyên lý cốt lõi: sâu thẳm bên trong con người & tổ chức là những nhu cầu đẹp đẽ và chính đáng. Hiện thực hóa các nhu cầu này là nền tảng của sự triển nở và phát triển xã hội. Khuyên nỗ lực gia tăng sự thấu hiểu nhu cầu, hợp tác và hiệu quả ở quy mô tổ chức và xã hội thông qua các dự án đào tạo và khai vấn khác nhau. Nâng cao tiếng nói & sự trao quyền trong tổ chức nhằm xây dựng một xã hội hạnh phúc và trắc ẩn hơn.

Khuyên trải qua hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo và khai vấn nghề nghiệp và 5 năm trong vai trò phục vụ khách hàng, điều hành trong khối doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.

Chứng nhận:

  • Thạc sỹ Phát Triển Quốc Tế, Ireland
  • Chứng chỉ Phục Hồi Quan Hệ & Hòa Giải tại Ireland.
  • Hoàn tất chương trình đạo tạo chuyên sâu Giao Tiếp Trắc Ẩn của The Center for Nonviolent Communication tổ chức tại Slovenia.

Về Khang

Nguyễn Hoàng Minh Khang

Minh Khang có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với ba nhóm đối tượng chính là thanh thiếu niên, các đại gia đình và cộng đồng nông nghiệp bền vững trong và ngoài nước: Play Moolah, Kiwanis International, Youth Entrepreneurship Symposium (nEbO – National Trades Union Congress); vườn Đom Đóm, nông trại Dốc Mơ

Tham gia học hỏi, điều phối trong các cộng đồng quốc tế về giao tiếp không bạo lực, giáo dục tương trợ & nhận thức xã hội: Circle Way, Healing Circle Global, Arts of Hosting

Từ kinh nghiệm tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính và định hướng bản thân cho người trẻ, Minh Khang hiểu sâu sắc những khó khăn trong việc giao tiếp của các gia đình, đặc biệt là các đại gia đình châu Á. 

Hiện tại, Khang đào sâu việc thực hành giao tiếp phi bạo lực để lan tỏa năng lực hòa giải đến với mỗi cá nhân, gia đình và tập thể.

Về Trang

Qua hành trình 5 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở những vai trò khác nhau, Trang quan tâm đến giáo dục cảm xúc và mong muốn xây dựng những tương quan tích cực trong không gian gia đình và trường học thông qua những thực hành của NVC. Trong hành trình tìm hiểu, thực hành và chia sẻ về NVC, Trang đã có cơ hội tham gia và hoàn thành Khóa đào tạo Quốc tế chuyên sâu về Giao tiếp trắc ẩn của CNVC (tổ chức quốc tế về NVC) tại Kerala, Ấn Độ năm 2020.
Hiện tại, Trang đang tham gia điều phối vòng tròn thực hành trong cộng đồng Giao tiếp trắc ẩn và Circle Way Vietnam.

Liên lạc

Hãy liên lạc với tôi để chúng ta có thể có được các chương trình đào tạo, workshop, khai vấn hay hòa giải theo mong muốn của bạn

Email: giaotieptracan@gmail.com
TEL: (+84) 902 863 991