Không gian chuyển tiếp

Có những giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta vô cùng mông lung và hoang mang. Chúng ta không biết mình muốn gì, đi đâu và thậm chí mình là ai. Buồn hơn là chúng ta cảm thấy giận giữ, thất vọng và khó chịu với trạng thái này của mình.

Đây là trạng thái của quá trình thay đổi & chúng ta có thể là bất kỳ ai, một cá nhân, một mối quan hệ hay một tổ chức.

Điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho mình và cho nhau là sự hiện diện trọn vẹn mà ta gọi là “giữ không gian”

The liminal space
Holding space
%d người thích bài này: