Đại dịch

Đại dịch

Sẽ t hế nào
Nếu chúng ta nghĩ về đại dịch
như người Do Thái sống trong những ngày Sabbath* linh thiêng nhất?
Không du lịch.
Không mua bán
Tạm không cố thay đổi thế giới khác đi
Hát. Cầu nguyện.
Chỉ chạm vào người thiết thân đời mình
Tĩnh lại.

Rồi khi thân này tĩnh lặng
Trái tim mình mở ra
Thừa nhận chúng ta đang nối kết
bằng cả sự sợ hãi lẫn đẹp đẽ
(ngày càng không thể khước từ sự thật này)
Thừa nhận rằng cuộc sống chính mình
Nằm trong tay người khác
(Rõ ràng đang như thế)
Đừng chạm bằng tay, nhưng
Chạm bằng trái tim
Chạm bằng lời nói
Chạm bằng toàn bộ sự trắc ẩn đang loan tỏa,
một cách vô hình,
tới những nơi chúng ta không sờ được.

Tôi hứa yêu thế giới
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh tật,
miễn là tất cả chúng ta còn sống.

*Sabbath là nghỉ lễ linh thiêng của người Do Thái

Dịch từ phiên bản tiếng Anh bên dưới. Nguồn bài & hình: https://www.awakin.org/read/view.php?op=photo&tid=2409

——-

PANDEMIC – Lynn Ungar

What if you thought of it
as the Jews consider the Sabbath —
the most sacred of times?
Cease from travel.
Cease from buying and selling.
Give up, just for now,
on trying to make the world
different than it is.
Sing. Pray. Touch only those
to whom you commit your life.
Center down.

And when your body has become still,
reach out with your heart.
Know that we are connected
in ways that are terrifying and beautiful.
(You could hardly deny it now.)
Know that our lives
are in one another’s hands.
(Surely, that has come clear.)
Do not reach out your hands.
Reach out your heart.
Reach out your words.
Reach out all the tendrils
of compassion that move, invisibly,
where we cannot touch.

Promise this world your love–
for better or for worse,
in sickness and in health,
so long as we all shall live.

%d người thích bài này: