Please Listen

Please listen!


Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

Thì bạn lại muốn buông lời khuyên nhủ,

Nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

Bạn lại tuôn lời giải thích

Lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.

Nhưng có biết không,

Bạn đang giẵm đạp lên cảm xúc của tôi rồi.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

Thì bạn lại muốn làm điều gì đó

Để giúp tôi giải quyết được vấn đề.

Nhưng có biết không,

Vô tình bạn đã phụ tôi rồi.

Cũng lạ, phải không bạn?Lắng nghe!

Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.

Không cần phải nói hay làm gì,

Mà chỉ cần nghe thôi.

Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh

Nhưng tôi không phải là bất lực.

Khi bạn làm một điều gì dùm tôi

Mà tôi có thể tự làm được, và cần phải nên làm

Thì chỉ khiến tôi thấy đau hơn,

Và sợ hãi khi cảm thấy mình là vô dụng.

Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,

Rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận

Cho dù chúng có vô lý đến đâu,

Để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn

Và quay trở lại với chính mình,

Để thấy được những gì đang thật sự có mặt ở phía sau.

Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi

Đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào

Những muộn phiền vô lý đó,

Sẽ trở thành hữu lý

Khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau

Và có lẽ vì vậy,

Mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu

Cho rất nhiều người.

Vì Trời Phật lặng thinh,

Các ngài không cho lời khuyên

Hay sửa đổi một điều gì.

Các ngài chỉ lắng nghe thôi,

Vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự mình bước tới.

Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh

Chỉ cần lắng nghe thôi.

Và nếu như bạn có gì cần muốn nói

Xin cho tôi một vài phút,

Tôi hứa,Đến phiên bạn

Sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng

Tác Giả: Chưa rõ tên
Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

%d người thích bài này: