Khóa học Lắng & Nghe

Các kỹ năng lắng nghe quan trọng trong giao tiếp

Khóa học gồm 4 buổi, 120 phút/ buổi
Lớp học từ 10 đến 20 học viên

Lý do chương trình

Để lãnh đạo – cần lắng nghe

Để hợp tác – cần lắng nghe

Để thuyết phục – cần lắng nghe

Và để nghe được, chúng ta thật sự cần lắng lại, từ tâm trí đến cảm xúc, để chắc chắn rằng chúng ta nghe đúng, nghe đủ và nghe thấu nhu cầu của người nói.

Nghe đúng, nghe đủ & nghe thấu, ta sẽ vượt qua mâu thuẫn để hợp tác trong công việc và cuộc sống.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất chương trình với sự tham gia và dấn thân đầy đủ, học viên đạt được những kết quả sau:

Kiến thức:
– Kiến thức các mức độ lắng nghe

Thái độ:
– Tự thấu cảm & thấu cảm với người khác

Kỹ năng:
– Thực hành lắng nghe sâu
– Thực hành nhận diện và điều tiết cảm xúc
– Thực hành đưa phản hồi và từ chối nhưng vẫn tạo kết nối trong tương quan

Ghi chú: hoạt động thực hành có kết hợp hoạt động mindfulness trong lắng nghe và nhận diện cảm xúc.

CHI PHÍ

Xin tham khảo tại đây

%d người thích bài này: