Khóa học Phục hồi công lý & quan hệ trong học đường

Chương trình dành cho nhà giáo dục và phụ huynh nhằm xây dựng hệ sinh thái hòa bình trong giáo dục

Khóa học gồm 4 buổi, 120 phút/ buổi
Lớp học từ 10 đến 20 học viên

Lý do chương trình

Câu chuyện xử lý vi phạm kỷ luật, mâu thuẫn trong học đường không chỉ nằm ở mức kiểm soát hành vi.

Làm sao để xử lý kỷ luật nhưng vẫn bảo toàn được nhân phẩm của học sinh? Củng cố được tương quan tích cực giữa các bên liên quan và khắc phục hậu quả vấn đề.

Làm sao để giải phóng giáo viên khỏi sự mâu thuẫn giữa tiếng nói lương tâm và luật lệ? Làm sao để học sinh trải nghiệm sự nhân văn trong một xã hội thu nhỏ là nhà trường

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất chương trình với sự tham gia và dấn thân đầy đủ, học viên đạt được những kết quả sau:

  • Hiểu và giải thích động lực thật sự bên dưới mọi hành vi của con người & lý do của những hành vi tiêu cực.
  • Hiểu vai trò của cảm xúc & ảnh hưởng của việc “làm xấu mặt” trong trừng phạt.
  • Hiểu phục hồi quan hệ & công lý là gì?
  • Nắm các yếu tố giúp trẻ gia tăng sự thấu cảm?
  • Lắng nghe các cấp độ

Ghi chú: hoạt động thực hành có kết hợp hoạt động mindfulness trong lắng nghe và nhận diện cảm xúc.

CHI PHÍ

Xin tham khảo tại đây

%d người thích bài này: