Khóa học Thấu tình – đạt Ý

Đây là khóa học nền tảng của Giao tiếp Trắc Ẩn (GTTA), trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cốt lõi để bắt đầu áp dụng GTTA trong công việc và cuộc sống.

Khóa học gồm 6 buổi, 180 phút/ buổi
Lớp học từ 10 đến 20 học viên

VỀ BẠN

Nếu bạn muốn vượt qua những phán xét, đánh giá, dán nhãn gây tổn thương trong giao tiếp và các mối quan hệ, thì khóa học dành cho bạn.

Nếu bạn cùng lúc quan tâm Giải quyết vấn đề và Xây dựng quan hệ tích cực, thì đây là khóa học dành cho bạn.

– Giải quyết vấn đề là giải quyết Nhu Cầu cốt lõi của các bên liên quan.

– Quan hệ tích cực bao gồm quan hệ với chính mình & với người khác. 

Vì vậy, đây là cách tiếp cận từ trong ra ngoài, đôi bên cùng có thể đạt Ý định của mình.

VỀ GIAO TIẾP TRẮC ẨN

Tên gốc của khóa học là Nonviolent Communication hay Compassionate Communication do Marshall Rosenberg phát triển. Bạn có thể tìm thấy sách của ông trên mạng.

Giao Tiếp Trắc Ẩn (GTTA) được ứng dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau trên thế giới, từ gia đình đến công việc, từ giáo dục đến y tế, từ các phong trào xã hội đến hòa giải mâu thuẫn sắc tộc. Có nghiên cứu đã công bố khoảng 75% chương trình ứng dụng GTTA được báo cáo giảm tình trạng bạo lực, tăng sự thấu cảm và hợp tác.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất chương trình với sự tham gia và dấn thân đầy đủ, học viên đạt được những kết quả sau:

Kiến thức:
– Hiểu và giải thích động lực thật sự bên dưới mọi hành vi của con người.
– Giao tiếp trắc ẩn & các yếu tố giao tiếp khơi gợi sự hòa hợp và trắc ẩn
– Hiểu các yếu tố giao tiếp gây tổn thương.

Thái độ:
– Bao dung với chính mình, có thêm động lực để sống hài hòa với những nhu cầu bên trong mình
– Thấu hiểu và thấu cảm với người khác hơn.

Kỹ năng:
– Thực hành các mức độ lắng nghe: lắng nghe sâu, lắng nghe chủ động, lắng nghe thấu cảm
– Thực hành mindfulness để nhận diện các cảm xúc của mình, từ đó nhận diện các nhu cầu bên trong của mình
– Phân biệt các yếu tố trong giao tiếp trắc ẩn và giao tiếp gây tổn thương.
– Thực hành bộc lộ câu chuyện và đề xuất theo cách khơi gợi sự trắc ẩn của các bên.

CHI PHÍ

Xin tham khảo tại đây

%d người thích bài này: