Workshop Giải mã hành động

Nội dung

Buổi hội thảo “Giải mã hành động” đề cập tới định đề cốt lõi của GTTA là “bên dưới mọi hành động là một hoặc các nhu cầu chính đáng khác nhau”.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, người dự có thể lý giải được tầng sâu thẳm bên dưới mọi hành động của mình, kể cả những hành động tưởng chừng như khó khăn để chấp nhận. Từ cách lý giải này, người tham dự cũng có thể tìm thấy những lựa chọn khác để giúp mình sống hài hòa, hạnh phúc hơn.

Kết quả đạt được

Kiến thức: cách tiếp cận theo nhu cầu của Giao Tiếp Trắc Ẩn

Kỹ năng: thực hành xác định nhu cầu và chiến lược

Thái độ: thấu hiểu mình và người khác

Chi phí

Xin xem thông tin tại đây

%d người thích bài này: