Workshop

Workshop là các chủ đề độc lập giúp người tham dự tìm hiểu về một ứng dụng cụ thể của Giao tiếp Trắc Ẩn.

Workshops có thể được thiết kế theo đề nghị của một nhóm hoặc tổ chức cụ thể

Các chủ đề workshop hiện tại:

%d người thích bài này: