Nhìn lại và bước tiếp – dự án “Tôi kể, Tôi nghe, Tôi thấu cảm”

Hành trình 10 tuần thực hiện dự án

10 tuần là một đoạn không dài so với một dự án, nhưng chúng tôi trưởng thành hơn, can đảm hơn, hy vọng hơn cho một xã hội trắc ẩn và hạnh phúc hơn.

Cám ơn tất cả bạn hữu đang đồng hành cùng chúng tôi và chúng ta đồng hành cùng nhau trên hành trình nâng cảm sự thấu cả trong cuộc sống.

Chúng tôi mong một ngày được nghe bạn chia sẻ chương trình đã giúp bạn hoặc một người nào đó điều gì, dù nhỏ nhoi.

%d người thích bài này: