Hành trình những dấu chân trắc ẩn

Trong buổi học cuối cùng, đa số học viên ở lại thêm gần 1 giờ để thử giải bài toán “đáp trả một lời phán xét” từ người khác sao cho vừa không hy sinh chính mình, vừa khiến người khác không những dừng tấn công mình mà còn có thể chuyển sang hợp tác với mình.

Trước khi thực hiện bước đầu tiên trên hành trình có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, mỗi người lữ hành đã bắt đầu từ trước đó, bằng việc kết nối thật sự với những cảm xúc và giá trị đẹp đẽ bên trong mình. Người lữ cần tin rằng, nhu cầu của tôi cũng chính đáng như nhu cầu của người khác.

Mỗi bước thấu cảm sẽ được tiếp bằng 1 bước bày tỏ, khi đối phương ở bước bên kia, ta sẽ ở bước bên này. Nhưng cái “xương sống” để giúp ta cân bằng và đi hành trình này thật dài là sự tự thấu cảm với chính mình.

Mọi hành trình đều bắt đầu từ bước đầu tiên. Đi để kết nối với chính mình & người khác.

Mong bạn “chân cứng, đá mềm”

Viết từ cảm hứng lớp “Thấu tình – đạt Ý” tháng 06.2020

%d người thích bài này: