Thay đổi xã hội thông qua tổ chức*

Mình muốn chia sẻ một tin vui cùng mọi người.

Giao Tiếp Trắc Ẩn được đồng hành cùng Massage Việt trong chương trình xây dựng hạnh phúc cho các thành viên của công ty, để thực hiện sứ mạng Chữa Lành của tổ chức. Bên cạnh GTTA, mình chọn thêm Giáo dục cảm xúc và cả các chuyên đề tâm lý khác nữa.

Với chương trình học tập triển khai hàng tuần (và kéo dài hơn 20 tuần cho một chu trình), có theo dõi thực hành và triển khai, cộng thêm định kỳ đánh giá hiệu quả tác động nên chương trình được mong đợi tạo những kết quả tích cực lên việc vận hành tổ chức.

Một trong những yếu tố khiến mình biết ơn và tin tưởng hơn hết thảy là sự đồng hành của Ban Quản Trị. Đầu tiên là sự vững tin vào triết lý của Giao Tiếp Trắc Ẩn, tiếp đến là sự chuẩn bị tinh thần cho nhân viên và việc chia nhóm theo dõi thực hành ứng dụng đều đặn. Thật lòng mà nói thì nếu có Ban Quản Trị như vầy, thì không có GTTA mình cũng tin rằng đội ngũ này rất vững vàng.

Có lẽ các bạn Y Sinh này là nhóm tham dự GTTA trẻ nhất của mình cho đến giờ, nên mình đang học cách chia nhỏ chủ đề nhất, đào sâu tính ứng dụng và sử dụng ngôn từ dễ hiểu nhất có thể. Ban Quản Trị của massage Việt cũng đồng hành cùng mình trong việc phản hồi đề mình điều chỉnh ngôn ngữ với các bạn Y Sinh này.

Năm ngoái, mình chọn chủ đề nghiên cứu là GTTA trong việc chuyển hóa việc sử dụng quyền lực ở tổ chức. Nghĩa là GTTA có thể giúp chuyển hóa sự thống trị thành sự trao quyền vào hợp tác. Mình chọn tổ chức bởi vì hầu hết mỗi người đều thuộc về 1 tổ chức nào đó. Và mình tin tương quanhiểu quả và cộng tác hoàn toàn có thể song hành.

*Mình mượn tiêu đề này của Dian Killian trong bài viết cùng tên của cô kể về hành trình cô đã triển khai Giao Tiếp Trắc Ẩn trong các tổ chức như thế nào. Có tổ chức đã triển khai và đo lường kết quả, viết bài báo công bố luôn rồi. Bài báo cho mình động lực để tiếp tục dấn thân trên con đường này. Các bài viết của Dian Killian có thể tham khải tại đây:

%d người thích bài này: