Từ vựng nhu cầu, cảm xúc

Cảm xúc dễ chịu đi liền với nhu cầu được đáp ứng. Ngược lại, khi nhu cầu không được đáp ứng, ta thường có cảm xúc không thoải mái.

%d người thích bài này: