Bạn muốn chia sẻ Giao Tiếp Trắc Ẩn & …?

Bài viết này gởi đến các bạn muốn bắt đầu điều phối, chia sẻ, dạy Giao Tiếp Trắc Ẩn (GTTA), và xa hơn là muốn trở thành Giảng Viên được Chứng Nhận của tổ chức GTTA quốc tế (cnvc.org)

 1. Tôi thấy Giao Tiếp Trắc Ẩn rất hay và tôi muốn trở thành Giảng Viên được Chứng Nhận thì sao?

Hành trình đề được chứng nhận có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm. Mình tóm tắt những tiêu chí tối thiểu để bắt đầu đăng ký ứng viên như dưới đây:

Trích CNVC Trainer Certification Process Flowchart 2018
 • 10 ngày đào tạo với Giảng Viên được Chứng Nhận (nếu bạn học onnline thì được tính 30% so với offline)
 • Liên lạc với 1 Assessor mà bạn nghĩ phù hợp phong cách của bạn để đồng hành cùng bạn. Đây là việc rất quan trọng vì Assessor sẽ đi với bạn khá nhiều năm (3-5 năm) nên việc làm việc hòa hợp là rất quan trọng.

Trong tiến trình chuẩn bị, bạn sẽ cần làm việc với 3 Giảng Viên được Chứng Nhận khác và các việc như dưới đây:

Trích CNVC Trainer Certification Process Flowchart 2018
Trích CNVC Trainer Certification Process Flowchart 2018

Vào ngày được đánh giá thì đây là những gì bạn sẽ trải quả:

Trích CNVC Trainer Certification Process Flowchart 2018

2. Tôi chưa là Giảng Viên được Chứng Nhận thì tôi có thể chia sẻ về GTTA không – được chứ. Tổ chức GTTA quốc tế có cho phép những cá nhân chưa trở thành Giảng Viên được Chứng Nhận cũng có thể chia sẻ về GTTA. Họ có cả hướng dẫn chia sẻ luôn.

3. Vậy tôi có thể nhờ ai coach/ mentor cho mình để bắt đầu hành hình này?
Cách tiếp cận của GTTA dựa trên tinh thần nhân văn của Carl Roger, tôn trọng tính độc đáo duy nhất của mỗi cá thể. Vì vậy, dù khung lý thuyết là như nhau, mỗi giảng viên sẽ có cách dẫn dắt rất riêng biệt.
Nếu bạn thật sự cần 1 coach/mentor cho mình, bạn nên cân nhắc chọn 1 Giảng Viên đã được Chứng Nhận để bắt đầu để giúp bạn những điều sau đây:

 • Tiếp cận kiến thức về GTTA chính thống hơn
 • Được ghi nhận quá trình làm việc với 1 Giảng Viên được Chứng Nhận, sẽ có lợi cho bản nếu liên quan đến mong muốn Chứng Nhận sau này

4. Vậy ở Việt Nam có cộng đồng nào?
Gần đây tụi mình có một cộng đồng những người đang điều phối GTTA hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp:

 • Tạo GTTA gần gũi và thân thiện hơn với văn hóa Việt Nam
 • Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và những băn khoăn trong quá trình điều phối
 • Cùng tạo môi trường nâng đỡ nhau và thực hành thấu cảm.

  Để đảm bảo tôn trọng tính độc đáo của cá nhân, các bạn có thể tham gia cộng đồng này nếu bạn:
 • Chia sẻ những mong muốn trên của cộng đồng, và
 • Đã điều phối ít nhất 2-3 hoạt động điều phối, chia sẻ GTTA cho một nhóm bất kỳ, và
 • Bắt đầu tham gia bằng việc chia sẻ một trải nghiệm của mình với việc chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi băn khoăn để cộng đồng hỗ trợ.

5. Vậy nếu tôi mới bắt đầu muốn thực hiện chia sẻ GTTA và vẫn muốn được hỗ trợ thì tôi có thể làm gì?
Xin mời bạn tham gia cộng đồng thực hành GTTA tại Việt Nam. Bất cứ khi nào bạn cần sự hỗ trợ, bạn có thể chia sẻ lên nhóm để được cộng đồng đồng hành cùng bạn nhé.

Cám ơn và chúc bạn ngày càng tăng trưởng tinh thần sống trắc ẩn

Nguyễn Trương Bảo Khuyên

13.04.2021

%d người thích bài này: