Vòng tròn – 3-4-5

Thông tin này dành cho các bạn quan tâm đến Vòng tròn Thấu cảm để cân nhắc bạn có muốn tham gia vòng tròn hay không, cũng như những thực hành cần thiết trong lúc tham gia vòng tròn nhé:

Đầu tiên là những nội dung chính của vòng tròn

Các nội dung chính của Vòng tròn Thấu Cảm

Để vận hành vòng tròn, chúng mình áp dụng 3 NGUYÊN TẮC, 4 VAI TRÒ, 5 CAM KẾT

3 nguyên tắc của vòng tròn

Và bạn sẽ thắc mắc mình sẽ làm gì trong vòng tròn, đây là những vai trò cần có trong vòng tròn nhé:

4 vai trò trong vòng tròn

Để vòng tròn được an toàn cho tất cả mọi người, chúng mình có 5 cam kết :

5 cam kết trong vòng tròn

Bạn có thể tham khảo những thông tin này khi tổ chức vòng tròn cho cộng đồng của mình, và để thực hàng lắng nghe với người khác nhé.

Bạn có thể tham gia Vòng Tròn Thấu Cảm mỗi 2 tuần diễn ra online.

Được lắng nghe là được nhìn thấy.

%d người thích bài này: