Khai thác lời khen từ khách hàng

Khi được khách hàng khen, bạn thường làm gì?

Một lời khen là cơ hội vàng để kết nối sâu sắc hơn giữa hai bên. Thay vì chỉ cười, lảng tránh, giảm nhẹ lời khen hay cố gắng tìm ra điểm gì ở họ để khen lại, mời bạn nghỉ một nhịp và thử các bước sau.

  1. Kết nối với cảm xúc của mình và khách hàng:
    Ví dụ: Thấy chị hài lòng em cũng nhẹ nhõm ghê.
  2. Đoán nhu cầu bên dưới của khách hàng:
    Ví dụ: Sự rõ ràng chắc là quan trọng lắm với bên mình chị ha? (dừng một lúc để cả hai kết nối sâu với nhu cầu)
  3. Sau khi được khách hàng xác nhận nhu cầu đó là quan trọng, lưu ý những chiến lược, hành động nào khác cũng có thể đáp ứng được nhu cầu đó trong tương lai:
    Ví dụ: Lần tới kể từ lúc giới thiệu dịch vụ cho tới khi chốt hợp đồng, em cũng sẽ gửi đầy đủ thông tin cho chị và anh A để mọi người cùng nắm. 

Các bài viết khác trong chuỗi Lắng nghe nơi công sở:

%d người thích bài này: