Hướng dẫn đăng nhập Zoom

Nếu bạn chưa từng sử dụng Zoom, bạn có thể tải Zoom và tạo tài khoản từ zoom.us

Vì lý do an ninh, mời bạn đăng nhập Zoom với tên bạn sử dụng đăng ký vòng tròn. Điều này rất quan trọng trong trường hợp bạn bị rớt mạng và quay lại, chúng tôi sẽ nhận ra và gởi bạn vào Zoom nhanh nhất.

%d người thích bài này: