Phương pháp Vòng Tròn

Vòng tròn là một phương pháp tương tác dựa trên một số cam kết chung của người tham gia. Vì vậy, đậy là không gian của sự bình đẳng và tin cậy, nơi chúng ta lắng nghe chính mình tốt hơn; tiếp nhận tư duy và cách giải quyết vấn đề mới từ người khác; và trên hết, chúng ta trải nghiệm sức mạnh của những kết nối chất lượng được tạo ra trong khoảnh khắc.

Các cam kết của vòng tròn:

 1. Tôn trọng và tử tế với nhau.
 2. Lắng nghe bằng cả tấm lòng.
 3. Tôn trọng rằng mỗi người có những cách riêng để chăm sóc cho cuộc sống của họ, và không cho rằng mình nên khuyên nhủ, thay đổi hay cố gắng cứu chữa người khác.
 4. Không chia sẻ bất kỳ câu chuyện, thông tin nào trong vòng tròn ra bên ngoài mà không được sự đồng ý bằng văn bản của (những) cá nhân có liên quan.
 5. Tin rằng những câu trả lời chúng ta cần thì đang nằm bên trong mỗi người, và dựa vào sức mạnh của sự tĩnh lặng để tìm đến chúng.

Người điều phối (Facilitator) và người bảo hộ (Guardian) cho vòng tròn sẽ đảm bảo rằng các cam kết trên được thực hiện tốt nhất, bằng những kiến thức, kỹ năng và nguyên tắc đạo đức của hai vai trò này. Đồng thời, trong vòng tròn, mỗi người đều có trách nhiệm và tầm quan trọng như nhau. Chúng ta gìn giữ không gian cho chính mình và cho tập thể thông qua các cam kết trên.

Kết quả của sự hiện diện trong vòng tròn

 • Ở trong không gian bình đẳng và tin cậy của vòng tròn, chúng ta có thể lắng nghe chính mình tốt hơn. Đầu tiên, tất cả những điều mà chúng ta đang trải qua được chứng kiến và chấp nhận bởi mọi người trong vòng tròn. Nhờ vào những cam kết, mỗi người có thể vượt qua những phán xét thường ngày để nhìn nhận lại trải nghiệm của mình từ một góc nhìn công bằng và bao dung. Khi chúng ta biết được rõ ràng mình đã đi từ đâu để đến đây, đó là tiền đề của sự thay đổi.
 • Kế đó, vòng tròn cho chúng ta cơ hội được nghe những trải nghiệm thực của những con người thực. Chúng ta không chỉ được tiếp thu những cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề mới, từ những người có hoàn cảnh tương tự như mình, mà chúng ta còn được hiểu bối cảnh của của mỗi câu chuyện trên. Sự hiểu biết sinh động và dày dặn này là chất liệu để chúng ta hiểu về đời sống con người, về các mối quan hệ của chính mình.
 • Cuối cùng, phương pháp vòng tròn là một trong những cách hiệu quả nhất để chúng ta được trải nghiệm sức mạnh của những kết nối bất ngờ. Có thể điều mà chúng ta chia sẻ là chính xác điều mà ai đó cần nghe tại thời điểm này, dù chúng ta không hề dự tính sẽ nói ra điều đó. Có thể, trong sự tĩnh lặng tạo ra bởi những câu hỏi soi rọi, một suy nghĩ mới, một khả năng mới sẽ hiện ra cho bế tắc của chúng ta hiện tại. Có thể, câu chuyện chung của vòng tròn ngày hôm đó sẽ trở thành một nguồn lực dưỡng nuôi chúng ta trong một tình huống hoàn toàn khác ở mấy chục năm sau.

Sức mạnh của phương pháp vòng tròn nằm ở chất lượng của những kết nối được tạo ra trong không gian bình đẳng và tin cậy. Chúng ta được thực nghiệm trong vòng tròn một cách kết nối, một cách tương tác và một cách sống có chất lượng, có ý nghĩa.

“Chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng lành mạnh khi mọi người hướng về nhau, như cách chúng ta cùng ngồi trong vòng tròn. Vòng tròn không chỉ là nơi mọi người múa hát, kể chuyện mà còn là nơi để tiếc thương, ra quyết định, thực hành quản trị và công lý…(circleways.org)”

Để hiểu thêm tầm quan trọng của Phương pháp vòng tròn với việc hành động trong cuộc sống, mời bạn đọc tiếp “Mối quan hệ giữa Nói và Làm

Bài viết: Khang Nguyễn
Biên tập: Khuyên Nguyễn

Các nguồn tài liệu tham khảo:

 • Baldwin, Christina. Calling the circle: The first and future culture. Random House Publishing Group, 2009.
 • Baldwin, Christina, and Linnea, Ann. The circle way: A leader in every chair. Berrett-Koehler Publishers, 2010.
 • Palmer, Parker J. A hidden wholeness: The journey toward an undivided life. John Wiley & Sons, 2009.
 • Provisor, Joe. Circle Ways: Pedagogy in the Round. Unpublished manuscript, 2020
%d người thích bài này: