Câu chuyện định giá

Đối với Giao Tiếp Trắc Ẩn, tài chính là phương tiện để tất cả mọi người đáp ứng những nhu cầu quan trọng trong cuộc sống. Vì lẽ đó, khi thiết kế và giới thiệu một sản phẩm, Giao Tiếp Trắc Ẩn nỗ lực cân bằng giữa người điều phối và người tham gia dựa trên 3 yếu tố sau đây:

  • SỰ CẦN THIẾT của sản phẩm đối với người tham gia.
  • NGUỒN LỰC giúp người tham dự tiếp cận sản phẩm – cân bằng với nguồn lực cần để người điều phối duy trì cuộc sống
  • SỰ CHIA SẺ: từ những thành viên mong muốn tạo điều kiện cho những thành viên khác cùng tham gia các hoạt động, đồng thời tạo điều kiện cho người điều phối có đủ nguồn lực tạo những sản phẩm cần thiết cho cộng đồng.
Minh họa: Khuyên Nguyễn

Những điều trên lý giải cho các mức phí mà bạn thường gặp trên GTTA:

  • Mức San sẻ: Dành cho các anh chị và các bạn có khả năng tài chính để hỗ trợ san sẻ một phần cho các bạn cần đồng hành
  • Mức Cơ bản: Mức phí chuẩn để GTTA và người điều phối đủ vận hành
  • Mức Đồng hành: Dành cho các anh chị và các bạn đang có đang có nguồn lực tài chính hạn chế

Bên cạnh đó, Giao Tiếp Trắc Ẩn chia sẻ nhận định nguồn vốn trong xã hội rộng và đa dạng hơn hình thức tài chính thông thường. Vì vậy, trong trường hợp bạn không có khả năng tài chính và muốn đóng góp bằng một nguồn lực khác, bạn có thể chọn cách “Others” và đưa ra đề xuất đóng góp của mình. Ví dụ như bạn có thể chọn “tôi có thể đóng góp thành….lần”, “tôi muốn tặng sách/nông sản…cho người điều phối”, hoặc “xung phong giúp đỡ GTTA một việc…” hoặc “tôi sẽ lắng nghe người khác 60 phút trong tuần này”,…

Chúng tôi tin bạn có sự cân nhắc khi được ra lựa chọn của mình. Mọi sự lựa chọn đều được đón nhận và trân trọng.

%d người thích bài này: