11 CHỈ DẪN ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI MẤT MÁT*

Trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn, khi lối ra chưa thấy, chúng ta còn có một lựa chọn, đó là đồng hành. Chúng ta có thể:

 1. Hiện diện cùng nỗi đau của người kia; thay vì cố gắng bứng nó đi.
 2. Trân trọng đời sống tinh thần của người kia, thay vì chỉ chăm chăm vào những gì có thể lý giải được.
 3. Làm nhân chứng sống cho cuộc đấu tranh của người kia; thay vì phán xét hoặc chỉ đạo những cuộc đấu tranh này.
 4. Lắng nghe bằng con tim; thay vì phân tích bằng đầu óc.
 5. Đi bên cạnh; thay vì đi trước hay dẫn dắt.
 6. Khám phá những món quà ẩn trong sự im lặng thiêng liêng; thay vì dùng lời nói để lấp đầy mọi khoảnh khắc đau đớn.
 7. Tĩnh lặng; thay vì bấn loạn lao về phía trước.
 8. Tôn trọng sự rối loạn và mơ hồ; thay vì áp đặt trật tự và logic.
 9. Học từ người kia; thay vì dạy dỗ họ.
 10. Giữ một tấm lòng hiếu kỳ; thay vì chỉ dựa vào chuyên môn,
 11. Cùng người kia đi đến vùng đất hoang vắng của tâm hồn; thay vì cho rằng mình phải chịu trách nhiệm tìm ra một lối thoát.

*Nguồn: Dr. Alan Wolfelt, Center for Loss and Life Transition

Viết và biên tập: Khang Nguyễn

%d người thích bài này: