Hòa giải ứng dụng Giao tiếp trắc ẩn

Hòa giải là gì?  Hòa giải là phương thức để các bên tự nguyện thương lượng với nhau trong sự hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện của bên thứ ba trung gian nhằm giải quyết mâu thuẫn và đi đến thỏa thuận. Hòa giải viên giúp các bên đang có mâu thuẫn có thể: … Đọc tiếp Hòa giải ứng dụng Giao tiếp trắc ẩn