Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 2

Bài tập hàng ngày về chánh niệm để giúp chúng ta kết nối với Cảm xúc và Nhu Cầu

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)
Minh họa: May L.

%d người thích bài này: