Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 12

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)
Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva

Nhắc nhớ:

“Có một sự thay đổi cơ bản để đón nhận và chăm sóc bất cứ phản ứng nào chúng ta trải qua và không nhìn nó như “kẻ thù”. Thay vì nói “Tôi phải vượt qua chuyện này, tôi phải loại bỏ cảm giác này” hoặc “Tôi phải sửa chữa điều này”, chúng ta đón nhận những phản ứng đó và nhìn chúng như những xung lực của sự sống đang tìm cách biểu đạt thông qua ta, nói với chúng ta rằng “Hãy nhìn tôi đi, hãy cho phép tôi được ở đây”. Sự giải phóng, sự tự do của chúng ta là hành trình dấn thân vào nỗi sợ hãi hớn nhất của chính mình trong trạng thái hiện diện với sự cho phép. Hành động đón nhận điều mà chúng ta xem là trở ngại trong cuộc sống chính là hành động của lòng tự trắc ẩn.”

– Robert Gonzales –

%d người thích bài này: