Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 25 – Dùng quyền trợ giúp I

“Tôi không nói rằng chúng ta phải được giải phóng hoàn toàn khỏi tất cả những thứ bạo lực mà chúng ta đã được học, được tích lũy trong người mình, rồi sau đó mới nhìn ra thế giới bên ngoài, mới tìm cách đóng góp để thay đổi xã hội ở cấp độ rộng hơn. Tôi tin là chúng ta cần phải đồng thời làm cả hai việc này. “

– Marshall Rosenberg (1934 – 2015)

Thực hành Giao tiếp trắc ẩn

Đã bao giờ, trong cuộc nói chuyện, bạn đề xuất người kia cho mình chút không gian riêng để tự thấu cảm chưa?

Nếu chưa, mời bạn tập viết xuống 1 lời đề xuất thuận mồm với bạn.

Ví dụ: “Bây giờ tao không đủ bình tĩnh để nói chuyện với mày. Cho tao 1 phút/ 1 giờ/ 1 tuần. Sau đó nói tiếp được không?

%d người thích bài này: