Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 27 – Đồng bang

Ca sợi chỉ

Mẹ tôi là một đoá hoa,

Thân tôi trong sạch, tôi là cái bông.

Xưa tôi yếu ớt vô cùng,

Ai vò cũng đứt, ai rung cũng rời.

Khi tôi đã thành chỉ rồi,

Cũng còn yếu lắm, ăn ngồi không ngon,

Mạnh gì sợi chỉ con con,

Khôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng!

Càng dài lại càng mỏng manh,

Thế gian ai sợ chi anh chỉ xoàng!

Nhờ tôi có nhiều đồng bang,

Họp nhau sợi dọc, sợi ngang rất nhiều.

Dệt nên tấm vải mỹ miều,

Đã bền hơn lụa, lại điều hơn da.

Đố ai bứt xé cho ra,

Đó là lực lượng, đó là vẻ vang.

– Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Thực hành biết ơn cùng Giao tiếp trắc ẩn

Hôm nay, hãy nhớ về một hành động mà một người bạn, một người đồng bang đã làm cho mình.

Hành động đó chăm sóc nhu cầu nào của mình?

Mời mình viết một lời cảm ơn dành cho họ.

Tự hỏi tiếp: Mình đã làm gì để góp cho điều trên được xảy ra?

Mời mình viết một lời cảm ơn dành cho chính mình.

%d người thích bài này: