Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 28 – Làm gì khi bị bơ?

Hỏi: Làm gì khi bị bơ? (1)

Đáp: Làm quen với việc đó

“Liệu pháp Từ chối chỉ có một luật chơi duy nhất: Ít nhất một lần mỗi ngày, bạn phải bị từ chối bởi một người mới.” – RejectionTherapy.com

Thực hành Giao tiếp trắc ẩn

Hôm nay, hãy viết ra 1 điều bạn muốn từ người khác mà bạn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ chấp thuận.

Thử tưởng tượng, nếu bạn thật sự phải nói ra đề xuất này với họ, bạn sẽ có những cảm xúc và nhu cầu nào?

Dành ít nhất 40 giây để lần lượt gọi tên chậm rãi từng nhu cầu trong lòng mình.

%d người thích bài này: