Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 29 – Làm gì khi bị bơ? (tt.)

Hỏi: Làm gì khi bị bơ?

Đáp: Lắng nghe lời nói ‘có’ đằng sau câu nói ‘không’

“Khi ai đó nói ‘không’ với đề xuất của chúng ta, họ đang nói ‘có’ với một nhu cầu nào đó khác của họ.”

– Marshall Rosenberg (1934 – 2015)

Thực hành hôm nay

Thử lắng nghe xem, khi chính mình và người khác nói ‘không’, dù bằng lời hay bằng hành động miễn cưỡng, thì bên dưới đó là những nhu cầu nào khác đang gào lên đòi chăm sóc?

%d người thích bài này: