Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 19

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH: Dành thời gian ngồi yên lặng khoảng 10 phút, hiện diện và quan sát hơi thở và cơ thể của mình. Ngày hôm nay hãy mang theo 1 cuốn sổ nhỏĐọc tiếp “Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 19”

Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 14

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva Hướng dẫn thực hành: Tìm một vị trí ngồi thoải mái, lắng nghe và hiện diện với hơi thở.Mang tâm trí của mình về với một tình huống mình vẫn còn trăn trở đã từngĐọc tiếp “Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 14”

Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 12

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva Nhắc nhớ: “Có một sự thay đổi cơ bản để đón nhận và chăm sóc bất cứ phản ứng nào chúng ta trải qua và không nhìn nó như “kẻ thù”. Thay vì nói “TôiĐọc tiếp “Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 12”

Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 11

Theo “The Ongo Book – Everyday Nonviolence” (Catherine Cadden & Jessie Wiens)Minh họa: May L., Trang Nguyễn trên nền Canva Trong hành trình phát triển bản thân, chúng ta có thể thấy mình nối dài chiếc danh sách “Tôi nên…” của mình. “Tôi nên bình tĩnh hơn”, “Tôi nên tử tế hơn”, “Tôi nên hiệnĐọc tiếp “Giao Tiếp Trắc Ẩn mỗi ngày – 11”