Khi sống hạnh phúc có thể là một lựa chọn

Corona là một ví dụ điển hình của Hiệu Ứng Cánh Bướm và minh chứng hùng hồn cho việc tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau dù chúng ta không muốn (lúc bệnh dịch) & dù khi chúng ta không thể (bị chia cách), chúng ta vẫn muốn kết nối cùng nhau.Đọc tiếp “Khi sống hạnh phúc có thể là một lựa chọn”

Tôi không cần kẻ thù

Khi tuyên án, thẩm phán nói, “không có hy vọng rằng anh có thể tái hòa nhập cộng đồng”. Bản án 60-90 năm của tôi là một kết thúc bi thảm và quá dễ đoán của con đường tôi đã đi. Hiển nhiên, tôi đã cân nhắc kết liễu đời mình. Nhưng cuối cùng, tôiĐọc tiếp “Tôi không cần kẻ thù”