Giao tiếp Trắc Ẩn & nhóm Phát triển Tổ chức

Mỗi tổ chức đều sinh ra để thực hiện sứ mạng của mình, nghĩa là họ sẽ đáp ứng nhu cầu của một nhóm thụ hưởng nhất định, đồng thời thông qua đó, họ được đáp ứng nhu cầu của mình để tồn tại và phát triển. Từng con người trong tổ chức cũng cầnĐọc tiếp “Giao tiếp Trắc Ẩn & nhóm Phát triển Tổ chức”

Một chút về Giao Tiếp Trắc Ẩn

Có một bạn hỏi tôi rằng “nếu một người cứ dùng quyền lực để áp chế người khác thì đó có phải một dạng bệnh tâm lý/ tâm thần không?” Tôi không đủ kiến thức để có thể trả lời bạn với tất cả lăng kính khác nhau vốn giải thích khác nhau về conĐọc tiếp “Một chút về Giao Tiếp Trắc Ẩn”

Khi sống hạnh phúc có thể là một lựa chọn

Corona là một ví dụ điển hình của Hiệu Ứng Cánh Bướm và minh chứng hùng hồn cho việc tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau dù chúng ta không muốn (lúc bệnh dịch) & dù khi chúng ta không thể (bị chia cách), chúng ta vẫn muốn kết nối cùng nhau.Đọc tiếp “Khi sống hạnh phúc có thể là một lựa chọn”