Giao tiếp bạo lực là gì?

Vì Giao Tiếp Trắc Ẩn (GTTA) có tên gọi là Nonviolent Communication (NVC) – giao tiếp Phi Bạo Lực nên có những thắc mắc vậy Giao Tiếp Bạo Lực là gì? Nếu bạn đọc tài liệu chính thức là quyển sách “Nonviolent Communication – The Language of Life” của Marshall Rosenberg bạn sẽ không thấyĐọc tiếp “Giao tiếp bạo lực là gì?”

Giao tiếp Trắc Ẩn & nhóm Phát triển Tổ chức

Mỗi tổ chức đều sinh ra để thực hiện sứ mạng của mình, nghĩa là họ sẽ đáp ứng nhu cầu của một nhóm thụ hưởng nhất định, đồng thời thông qua đó, họ được đáp ứng nhu cầu của mình để tồn tại và phát triển. Từng con người trong tổ chức cũng cầnĐọc tiếp “Giao tiếp Trắc Ẩn & nhóm Phát triển Tổ chức”

Một chút về Giao Tiếp Trắc Ẩn

Có một bạn hỏi tôi rằng “nếu một người cứ dùng quyền lực để áp chế người khác thì đó có phải một dạng bệnh tâm lý/ tâm thần không?” Tôi không đủ kiến thức để có thể trả lời bạn với tất cả lăng kính khác nhau vốn giải thích khác nhau về conĐọc tiếp “Một chút về Giao Tiếp Trắc Ẩn”