Hướng dẫn đăng nhập Zoom

Nếu bạn chưa từng sử dụng Zoom, bạn có thể tải Zoom và tạo tài khoản từ zoom.us Vì lý do an ninh, mời bạn đăng nhập Zoom với tên bạn sử dụng đăng ký vòng tròn. Điều này rất quan trọng trong trường hợp bạn bị rớt mạng và quay lại, chúng tôi sẽĐọc tiếp “Hướng dẫn đăng nhập Zoom”

Giao Tiếp Trắc Ẩn có giả tạo?

Hỏi: Vậy thì cuối cùng giao tiếp trắc ẩn là vì người ta hay vì mình hay cả ta và mình, nếu giữ các phán xét, đánh giá trong đầu, còn nói ra thì lại khác, liệu có giả tạo và “thảo mai” quá không? Làm sao để người ta thật hơn với nhau, sửaĐọc tiếp “Giao Tiếp Trắc Ẩn có giả tạo?”