Bạn muốn chia sẻ Giao Tiếp Trắc Ẩn & …?

Bài viết này gởi đến các bạn muốn bắt đầu điều phối, chia sẻ, dạy Giao Tiếp Trắc Ẩn (GTTA), và xa hơn là muốn trở thành Giảng Viên được Chứng Nhận của tổ chức GTTA quốc tế (cnvc.org) Tôi thấy Giao Tiếp Trắc Ẩn rất hay và tôi muốn trở thành Giảng Viên đượcĐọc tiếp “Bạn muốn chia sẻ Giao Tiếp Trắc Ẩn & …?”