Khi nào tôi nên ngắt lời người khác?

Mục đích chính của việc ngắt lời chính là: HIỂU NỘI DUNG CHÍNH được truyền tải. Ngắt lời cũng là một cách để duy trì và thậm chí gia tăng sự kết nối. Ngắt lời đúng cách sẽ giúp cuộc đối thoại hiệu quả hơn.

Báo trước cho người nói biết “thỉnh thoảng tôi sẽ dừng bạn lại để đảm bảo tôi hiểu đúng những gì bạn nói”, và dấu hiệu tôi sẽ đưa ra là (dấu hiệu) ……..

Thời điểm phù hợp thực hiện Cách thực hiện
Nhận ra mình đang không tập trung, hoặc không hiểu?Bạn có thể nói lại từ lúc…?
Bạn có thể nói thêm về…?
……..nghĩa là gì?
Nhận ra mình đang bị quá tải thông tinTôi muốn tóm lại những ý chính của bạn cho tới lúc này là:…. Phải không?
Nhận ra mình đang nghe thông tin lặp lạiBạn vừa nói……, điểm này khác với phần…thế nào?

Khi kết hợp với các kỹ năng lắng nghe, ngắt lời không còn là hành động thô lỗ dùng để củng cố những điều mình đã biết. Ngắt lời tạo ra một khoảng nghỉ cho tất cả mọi người. Cuộc trò chuyện có thể đi sâu hơn hoặc nạp thêm năng lượng mới.

%d người thích bài này: